CƠ KHÍ NHỰA THANH TÂM TRÍ PHÁT

CƠ KHÍ NHỰA THANH TÂM TRÍ PHÁT

CƠ KHÍ NHỰA THANH TÂM TRÍ PHÁT

CƠ KHÍ NHỰA THANH TÂM TRÍ PHÁT

CƠ KHÍ NHỰA THANH TÂM TRÍ PHÁT
CƠ KHÍ NHỰA THANH TÂM TRÍ PHÁT
Nhựa Trí Phát
CƠ KHÍ THANH TÂM
Nhựa Trí Phát
CƠ KHÍ THANH TÂM

0909 700 249 ( Sản Xuất Nhựa )

0903 305 081 ( Cơ Khí Chế Tạo )

Địa chỉ: B6/9E Đường Đê Bao 2-3, Ấp 2. VĨnh Lộc B, H. Bình Chánh, TP.HCM

Email: cokhithanhtamduong18b@gmail.com

Top