CƠ SỞ SẢN XUẤT CƠ KHÍ - NHỰA THANH TÂM TRÍ PHÁT

CƠ SỞ SẢN XUẤT CƠ KHÍ - NHỰA THANH TÂM TRÍ PHÁT

CƠ SỞ SẢN XUẤT CƠ KHÍ - NHỰA THANH TÂM TRÍ PHÁT

CƠ SỞ SẢN XUẤT CƠ KHÍ - NHỰA THANH TÂM TRÍ PHÁT

CƠ SỞ SẢN XUẤT CƠ KHÍ - NHỰA THANH TÂM TRÍ PHÁT
CƠ SỞ SẢN XUẤT CƠ KHÍ - NHỰA THANH TÂM TRÍ PHÁT
Nhựa Trí Phát
CƠ KHÍ THANH TÂM
Nhựa Trí Phát
CƠ KHÍ THANH TÂM

0909 700 249 ( Sản Xuất Nhựa )

0903 305 081 ( Cơ Khí Chế Tạo )

Địa chỉ: B6/9E Đường Đê Bao 2-3, Ấp 2. VĨnh Lộc B, H. Bình Chánh, TP.HCM

Email: cokhithanhtamduong18b@gmail.com

Top